Processed with Snapseed. Processed with Snapseed.

Processed with Snapseed.

עזרו לנו לשפר את ההיצע 
והאיכות בחנות החוברות ותתוגמלו בהתאם!
שלחו מבחן/בחן בציון 90-99 -קבלו 30 ש”ח*
שלחו מבחן/בחן בציון 100 -קבלו 40 ש”ח*
שלחו חומר מסוכם היטב (סיכום הרצאות/תרגולים)-קבלו 100 ש”ח*
סריקה של בוחן או מבחן ללא טופס בחינה וללא שם מרצה אחראי – לא תתקבל.
* תגמול יינתן לסטודנט רק אם קיים צורך בסריקה.
* אין צורך בסריקות של קורסים בהם פורסמו פתרונות רשמיים מלאים על ידי סגל הקורס.
* יתקבלו בחנים ומבחנים בדוקים ע”י סגל הקורס בלבד.
* אם אכן ייעשה שימוש בסריקה שהועלתה, הסטודנט יתחייב לסמן בטופס ממוחשב כי הסריקה ששלח שייכת לו ונכתבה על ידו.
** תגמול = תלושי קניה לבתי העסק בבית הסטודנט. ניתן לאספם מחנות החוברות לאחר קבלת אישור במייל ממערכת הסריקות.

 שלח מבחן

לשאלות ופרטים נוספים פנו לרכזת החוברות במייל exams1@asat.technion.ac.il