תכניות לחילופי סטודנטים באביב 2018

להורדת טופס מועמדות לחץ כאן

מידע על התכנית לחילופי סטודנטים ותנאי הסף להרשמה זמינים באתר של המרכז הבינלאומי בלינק הבא:

http://int.technion.ac.il/go-abroad/general/

*יש למלא את טופס ההרשמה המצ”ב ולהגיש אותו עם יתר המסמכים הרשומים על הטופס.

ניתן לקבל מלגות דרך תכנית ארסמוס +

למספר יעדים, מידע נוסף על ארסמוס + בטכניון מופיע בלינק הבא: http://int.technion.ac.il/partnership-and-exchange/erasmus-plus-programs/

מידע על תכניות קיץ בחו”ל מופיע באתר של המרכז הבינלאומי:

http://int.technion.ac.il/summer-programs/

לשאלות נוספות ניתן לפנות לרכזת התכנית לחילופי סטודנטים ליאור דוידי במייל הבא: outgoing@int.technion.ac.il

ובמספר: 077-8875570

המרכז הבינלאומי נמצא בבניין הנדסת קרקע/ מאורברגר, קומה 2, ליד הגן האקולוגי.