מכרזים ליו”ר ולחברי ועדת הבחירות לנציגי סמסטר – 05.04

מכרזים לתפקידי יו”ר (120 שעות) ושני חברי וועדת הבחירות (60 שעות) לנציגי סמסטר 2017 יתקיימו ביום רביעי 05.04.
 
עיקרי התפקיד: קביעת מועד לבחירות לנציגי סמסטר, הוצאת תקנון בחירות, הוצאת ספר בוחרים וניהולו, ניהול הבחירות בפועל.
 
פרטים נוספים ניתן לקבל מיו”ר וועדת ביקורת במייל bikoret@asat.technion.ac.il