Processed with Snapseed. Processed with Snapseed.

Processed with Snapseed.

עזרו לנו לשפר את ההיצע 
והאיכות בחנות החוברות ותתוגמלו בהתאם!
שלחו מבחן/בחן בציון 90-99 -קבלו 30 ש”ח*
שלחו מבחן/בחן בציון 100 -קבלו 40 ש”ח*
שלחו חומר מסוכם היטב (סיכום הרצאות/תרגולים)-קבלו 100 ש”ח*
סריקה של בוחן או מבחן ללא טופס בחינה וללא שם מרצה אחראי – לא תתקבל.
* תגמול יינתן לסטודנט רק אם קיים צורך בסריקה.
* אין צורך בסריקות של קורסים בהם פורסמו פתרונות רשמיים מלאים על ידי סגל הקורס.
* יתקבלו בחנים ומבחנים בדוקים ע”י סגל הקורס בלבד.
* אם אכן ייעשה שימוש בסריקה שהועלתה, הסטודנט יתחייב לסמן בטופס ממוחשב כי הסריקה ששלח שייכת לו ונכתבה על ידו.
** תגמול = תלושי קניה לבתי העסק בבית הסטודנט. ניתן לאספם מחנות החוברות לאחר קבלת אישור במייל ממערכת הסריקות.

 שלח מבחן

לשאלות (בכל הנוגע לחוברות, תוכן, הצעות ובקשות) ופרטים נוספים פנו לרכזת החוברות במייל: exams1@asat.technion.ac.il

לשאלות ופרטים בנוגע למלאי ולפעילות החנות יש לפנות לרכזת החנות במייל: store@asat.technion.ac.il

טלפון החנות: 04-6233400 שלוחה 4