הטבות מילואים

סטודנטים משרתי מילואים

בטכניון סטודנטים רבים אשר משרתים במילואים באופן פעיל. הועדה האקדמית, בהובלת רכז מילואים פועלת רבות על מנת לשמור על זכויותיהם של משרתי המילואים כנקבע בחוקי המדינה ובתקנון הטכניון ולסייע להם בהתמודדות עם הקשיים והבעיות שעולים עקב שירות מילואים פעיל במהלך שנת הלימודים.
בכל בעיה ושאלה הקשורה בשירות מילואים, ניתן לפנות אל רכזת המילואים (לינוי שאול): miluim@asat.technion.ac.il.

שימו לב: עם חזרה ממילואים, יש להזין את ימי המילואים גם במזכירות אס”ט (בית הסטודנט קומה 0), וגם בלשכת דיקן הסטודנטים (הבניין שצמוד לאולמן)

 
חוק שירות מילואים
 בשנת 2008 אושר חוק שירות מילואים שבין מטרותיו ניתן למצוא את הסדרת חובותיו וזכויותיו של חייל המילואים.
ביטוח לאומי
 ניתן להיעזר ברכז רשויות המס באס”ט להגשת בקשה לתגמול מילואים מהביטוח הלאומי.
חדש! הסבר מפורט על הגשת בקשה דרך האינטרנט.
ארגון ‘בהצדעה’
אתם עושים מילואים פעילים? השתחררתם מצה”ל?
עכשיו יש מי שדואג לכם למגוון הטבות, הפתעות, הנחות ופינוקים. ארגון “בהצדעה” הינו ארגון מטעם משרד הביטחון המספק הנחות והטבות לחיילי מילואים המשרתים מעל 10 ימים בשנה, וכן לחיילים משוחררים עד שנתיים מיום השחרור. ההטבות הן בתחום התרבות, האוכל, נופש ולייף סטייל. כל המחירים הם מחירי עלות ומאוד אטרקטיביים. הפעילות עצמה היא דרך האתר של “בהצדעה”. נכנסים ומקליקים מספר אישי ומספר תעודה (תעודת קצין, חוגר מילואים וכו`) או רישיון נהיגה.

זכויות מטעם הטכניון
 תקנה 2.3.3 אושרה ב-2008 ובאה להגן על זכויות הסטודנט משרת המילואים.
 סטודנט שהפסיד בחינה עקב שירות מילואים זכאי להיבחן לפני סוף הסמסטר העוקב. סטודנט שרואה עצמו נפגע כתוצאה משירות מילואים ולכן לא יוכל לסיים את הקורס זכאי:
  1.   הקורס לא ייחשב באחוז ההצלחות ושהציון בסמסטר העוקב יחליף את “לא השלים”
  2.  ציוני המעקב שלו יועברו לסמסטר העוקב.
  3. לא יפעלו לגביו דרישות הקדם הנובעות מאותו קורס.

כלל הזכויות מפורטות בטבלאות מטה, ובלינק הבאדף_מידע_מילואים

הטבות בגופים השונים

נט סטיק מאס”ט
סטודנט המשרת מעל לחמישה ימים זכאי לקבל נט סטיק מהאגודה המאפשר גלישה סלולרית חופשית בחינם למשך תקופת השירות.
איסוף והחזרה יתבצעו בדלפק חנות החוברות עד שלושה ימים מתחילת/תום השירות תמורת פיקדון של 100₪ במזומן.
גלישה חופשית ובחינם. יש להגיש בקשה בצירוף העתק צו מילואים שבועיים לפני מועד.
את הבקשה יש להגיש בדלפק שבחנות החוברות.

 

פירוט הטבות
נותן ההטבה הטבה דרישות פירוט איך מקבלים הערות
 אס”ט  חוברת מבחנים חינם  5 ימ”מ חוברת בחינות עד שווי 20 ש”ח  אוספים קוד חוברת בדלפק המידע של חנות החוברות. ניגשים איתו למזכירות אס”ט לקבל טופס אותו צריך להגיש לדלפק הקבלה כדי לקבל את החוברת ניתן לנצל את ימי המילואים עבור סדנתון או חוברת.

הימ”מ המזכים נספרים רק לאורך השנה האקדמית- וסמסטר קיץ במידה והסטודנט לקח סמסטר קיץ.
הימ”מ המוזנים במערכת מתאפסים בכל תחילת שנת לימודים
 10 ימ”מ חוברת בחינות מעל ל-20 ש”ח
 סדנתון חינם  10 ימ”מ  עד 100 ש”ח לגשת למזכירות אס”ט לקבלת טופס אותו יש להגיש לדלפק המידע כדי להרשם לסדנתון
 15 ימ”מ  עד 200 ש”ח
 20 ימ”מ  עד 300 ש”ח
 בקשה לתגמולי מילואים  להגיש טופס לתא 16 בצירוף תעודת סטודנט ואישור מילואים.  לייעוץ נוסף בנושא ניתן לקבוע פגישה עם רכז רשויות מס.
לשכת דיקן הסטודנטים ולימודי הסמכה  קורס קיץ חינם  22 ימ”מ במהלך השנה האקדמית  קורס אחד בלשכת דיקן
*ימי המילואים נספרים בין ה1.8.200X עד ה31.7.200x+1 (השנה העוקבת), ותנתן עבור קיץ השנה העוקבת בלבד.
*לא ניתן להעביר את הזכאות לקיץ שלאחריו (200x+2)

 

 30 ימ”מ במהלך השנה האקדמית  שני קורסי קיץ
 צילומים חינם 1 ימ”מ 50 צילומים או הדפסות בגין כל יום היעדרות ימ”מ החלים על ימי לימוד בלבד
 מתן נק’ זכות לקבלת מלגת סיוע ודיור במעונות  10 ימ”מ בתקופת הלימודים
 מלגה לכיסוי סמסטר נוסף  150 ימ”מ במהלך תואר 4 שנתי
 נקודות זיכוי אקדמיות  15 ימ”מ במהלך הסמסטר או 21 ימ”מ במהלך השנה האקדמית  נקודת זיכוי אחת ללא ציון מתוך נקודות הבחירה החופשית  הגשת אישורים ללשכת הדיקן והגשת טופס בקשת סטודנט בלימודי הסמכה (או באופן מקוון כאן)  עד לשתי נק’ בכל התואר.

ימ”מ שבוצעו במהלך הסמסטר בלבד – לא כולל תקופות מבחנים וחופשות

 הארכת זמן של 25%  15 ימ”מ במהלך הסמסטר או 10 ימ”מ ב-4 השבועות האחרונים, או 10 ימ”מ ברצף בתקופת הבחינות  הגשת אישורים ללשכת הדיקן והגשת טופס הארכת זמן מילואים ללימודי הסמכה (או באופן מקוון כאן)  לא תינתן הארכת זמן לסטודנט שכבר זכאי להארכה.
תקף עבור המועד הראשון אליו ניגש הסטודנט בלבד.
היחידה לקידום סטודנטים  שיעורי עזר ויעוץ  10 ימ”מ בתקופת הלימודים  היחידה לקידום – אולמן 400
תקנות ונהלים אקדמיים
הטבה דרישות פירוט  איך מקבלים  הערות
מתן פתרון לבחינה / בחן
א. שירות מילואים במהלך הסמסטר של 21 ימים במצטבר
ב. שירות מילואים  במהלך הסמסטר של 10 ימים ברצף
ג. שירות מילואים במהלך תקופת הבחינות של 10 ימים במצטבר
ד. שירות מילואים במועד בחינה סדירה
ה. שירות מילואים בסמוך למועד בחינה
מורה המקצוע חייב למצוא פתרון כלשהו למניעת פגיעה בלימודי הסטודנט.  מורה המקצוע א. כולל בחני מגן

ב. במידה והפתרון הוא בחינה נוספת יש לקיימה לפני היום האחרון ללימודים בסמסטר העוקב.

ג. הסטודנט רשאי לערער על החלטת המורה בפני ראש היחידה. בנוסף, רשאי לפנות לדיקן הסטודנטים אשר יעביר המלצה לדיקן לימודי הסמכה אשר קביעתו תהיה סופית ומחייבת.

ד. בכל מקרה לא תתאפשר היבחנות ביותר משני מועדים

בקשות אקדמיות לגבי קורס שנפגע כל סטודנט שמעריך כי נפגע/ייפגע אקדמית כתוצאה משירות מילואים ומעריך כי לא יוכל לסיים את הקורס א. העברת ציוני מעקב לסמסטר הבא
ב. ביטול דרישות קדם
ג. ביטול קורס
ד. רישום של “לא השלים (מ)” בתדפיס הציונים כך שלא ייכלל בחישוב שעור הכישלונות והציון בסמסטר העוקב יחליף את ה- “לא השלים (מ)”.
 מזכירות פקולטית
שיפור ציון במשך שלושת הסמסטרים העוקבים 15 ימ”מ במהלך הסמסטר בו ביצע את הקורס או 15 ימ”מ במהלך שני הסמסטרים העוקבים לו.  להירשם בלימודי הסמכה רלוונטי עבור סמסטרים א’ ו- ב’.
בקשות מיוחדות עבור סמסטר קיץ יש להגיש לדיקן הסטודנטים.