צירוף ארגונים ועמותות

העמותות והארגונים אשר התנדבות בהם מזכה במסגרת הפרויקט, נבחרים אחת לשנה במהלך חודשי הקיץ ע”י הועד המנהל של אס”ט ובאישור לשכת דיקן הסטודנטים.

האישור נעשה בשים לב למטרות הארגונים, אופי פעילותם, קרבתם לטכניון ומתוך רצון לספק מגוון סוגי פעילויות לסטודנטים המשתתפים בפרויקט.

לבקשה להיכלל ברשימת הארגונים והעמותות הלוקחות חלק בפרויקט, ניתן לפנות לרכז התנדבות:
volunteers@asat.technion.ac.il

רשימת ארגונים ועמותות

אלו הארגונים המאושרים לשנת הלימודים תשע”ד:

כלבי נחיה! החל מסמסטר אביב תשע”ד, כל סטודנט שיסיים את מחוייבותו בגידול כלב נחיה יקבל נק’ זכות!

סיוע לקשישים
עמך – עבודה אישית עם קשישים ניצולי שואה בביתם.
בית האבות הספרדי –  בית אבות קרוב לטכניון. מפעיל מרכז יום ופעילות שגרתית. ליווי אישי או קבוצתי של הקשישים בהתאמה לכישורי הסטודנט.

סיוע לבעלי מוגבלויות
אקי”ם – מערך דיור בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי.
האגודה למען העיוור – מתנ”ס עם חוגים לאנשים עיוורים.

חניכת בני נוער
אחים ואחיות בוגרים – חניכה לילדים ממשפחות חד הוריות – עזרה בשיעורי בית ותמיכה חברתית.
דרך המלך – נוער בסיכון אשר נמצא במסגרות עבודה. החונכות האישית לנוער בהתאם למקום העבודה שלהם.
עמותת פוש – עמותה ארצית של מתנדבים המספקים סיוע בלימודים לתלמיד מרקע סוציואקונומי נמוך למשך 1.5 עד 2 שעות לימוד בשבוע.

סיוע בלימודים
נווה יוסף +  חליסה – מתנ”ס נוה יוסף, ובנוסף השלוחה למגזר הערבי שלו בשכונת חליסה.
כמיל שחאדה – מרכז שיעורי בית ופעילות פנאי לנוער מהמגזר הערבי.
דרור בתי חינוך – מרכז למידה בשכונת הדר.

במיוחד לפקולטה לרפואה
עירוני א’ – פרויקט רפואה עם תלמידי התיכון.
יע”ל רמב”ם – עזרה לוגיסטית עם החולים.
צהרון בת גלים – פעילות לילדים בצהרון בבת גלים.

התנדבות בפורים ברמב"ם
סטודנטים מהטכניון בפעילות התנדבותית ברמב”ם בפורים 2016
 התנדבות = זכאות
הפרויקט העיקרי באמצעותו מעודדת אס”ט את המעורבות החברתית  בקרב הסטודנטים הוא פרויקט התנדבות = זכאות, המתקיים בשותפות עם לשכת דיקן הסטודנטים.
הפרויקט מחבר בין סטודנטים המעוניינים לתרום לקהילה ובין עמותות שונות הזקוקות לעזרה. חשיבות הפרויקט הן בתרומה לקהילה המתאפשרת דרכו והן  בערך המוסף שמקבלים הסטודנטים בעקבות ההתנדבות.
לאות הערכה, זכאים משתתפי הפרויקט לנקודת זכות אקדמית (למשתתפים במשך סמסטר בהיקף של 28 שעות).
להצטרפות לפרויקט ניתן לפנות לרכז התנדבות:

 

 

 

 

סטודנטיות הטכניון מלוות את עדי במירוץ

סטודנטיות הטכניון מלוות את עדי במירוץ הטכניון