דרושים מפיצים למערך ההפצה של אס”ט

לפרטים, תומר, רכז שיווק 052-8779441, ads@asat.technion.ac.il