דרושים חברי ועדה ויו”ר לוועדת הבחירות לנשיאות 2018

אס”ט מגייסת חברים ויו”ר לוועדת הבחירות לנשיאות  2018!
לקראת הבחירות שיתקיימו בדצמבר הקרוב, דרושים להרכב הוועדה אנשים רציניים, שמוכנים להשקיע ולרדת לפרטים.
הרכב הוועדה: יו”ר (75 שעות) ושני חברי ועדה (40 שעות כ”א).
תפקידי הוועדה: ניסוח תקנון הבחירות לנשיאות, כולל קביעת מועד הבחירות ופרסומו. ניהול ספר הבוחרים, ניהול רשימת המועמדים ביצוע הבחירות בפועל ועוד.
המרכז יתקיים ביום ב’ 11.09.17. לפרטים נוספים ניתן לפנות ליו”ר ועדת הביקורת במייל: bikoret@asat.technion.ac.il