אס”ט מורכבת משתי זרועות. זרוע ייצוגית-התנדבותית וזרוע ביצועית-מקצועית. בעמוד זה מפורט מבנה הזרוע הביצועית. למידע על הזרוע הייצוגית, ראו עמוד ועדי הפקולטות.

מועצת הנציגים ועדת ביקורת ועד מנהל נשיאות אס אס מכלול אפקט ועדה אקדמית משרד תומך למידה משרד קמפוס משרד תרבות משרד חברתי משרד פרסום מחלקה טכנית


הועד המנהל

ייעוד: לשמש כדריקטוריון של אס”ט, לקבוע את מדיניותה השוטפת, לבחור את מנהלי המשרדים ולהפסיק את כהונתם, ולשאר את תקציב האגודה.

הרכב: הועד מורכב מכלל יו”רי הועדים הפקולטיים ונוסף עליהם יו”ר אס”ט וסגנו. בראש הועד עומד יו”ר אס”ט.

למידע נוסף על יו”ר הועדים ראו ועדי הפקולטות


מועצת הנציגים

ייעוד: לשמש הגוף המחוקק באגודה, לבחור את יו”ר אס”ט וסגנו, למנות את ועדת ביקורת, להחליט על קיום שביתה וכל סמכות אחרת המוקנית לפי לפי חוק ולפי תקנון האגודה.

הרכב: המועצה מורכבת מכל נציגי הסמסטר ומונה כ-150 חברים. בהצבעות יחסיות, משקל קולו של כל נציג כמספר הסטודנטים החברים בסמסטר אותו הוא מייצג.

למידע נוסף על נציגי הסמסטר ראו ועדי הפקולטות

 


יו”ר אס”ט yor@asat.technion.ac.il
סיו”ר אס”ט syor@asat.technion.ac.il
דובר אס”ט dover@asat.technion.ac.il
רל”ש נשיאות secyor@asat.technion.ac.il
מזכירת אס”ט sec@asat.technion.ac.il
עובדות דלפק המידע dalpak1sec@asat.technion.ac.il
dalpak2@asat.technion.ac.il
מנהלת הנכסים assets@asat.technion.ac.il
מנהל הכספים csafim@asat.technion.ac.il
מנהלת חשבונות csafim2@asat.technion.ac.il

נשיאות אס”ט ולשכה

ייעוד: לנהל את אגודת הסטודנטים ולייצג אותה בפני גורמי חוץ.

הנשיאות מורכבת מיו”ר אס”ט וסגנו אשר נבחרים לכהונה בת שנה ע”י מועצת הנציגים. מתוף תפקידם הם אחראיים בפני מועצת הנציגים והועד המנהל על פעולותיה של האגודה. בנוסף, מתוקף תפקידם הם עומדים בראש הדריקטוריונים של אפקט, מכלול ואס”א טכניון וכן חברים בקורטוריון – הגוף המנהל העליון של הטכניון.

דובר אס”ט
אחראי על הקשר בין הסטודנטים והאגודה, מנהל את מאמצי התקשורת וההסברה האגודתיים והוא הכתובת לפניות רשמיות של סטודנטים וגורמים חיצוניים ואחרים.

לשכת הנשיאות
בצמוד לנשיאות עובדים מזכירת אס”ט, רל”שית הנשיאות, מנהלת הנכסים, מנהל הכספים, מנהלת החשבונות ועובדות דלפק המידע שהינם עובדים קבועים באס”ט.


יו”ר ועדה אקדמית academ@asat.technion.ac.il
סיו”ר ועדה אקדמית sacadem@asat.technion.ac.il
רכז מילואים miluim@asat.technion.ac.il
מלווה ראשי בדין משמעתי attorney@asat.technion.ac.il
מלווה בדין משמעתי attorney1@asat.technion.ac.il
רכזים אקדמיים

הועדה האקדמית

ייעוד: לפעול לקידום והגנה על זכויותיהם האקדמיות של הסטודנטים. לטפל בבעיות אקדמיות בעזרת צוות רכזים אקדמיים פקולטטים.

מבנה: הועדה מורכבת מיו”ר הועדה וסגנו, רכז מילואים, ושני מלווים בדין משמעתי. בנוסף, לוועדה רכז אקדמי בכל פקולטה הכפוף מקצועית לוועדה וביצועית לוועד הפקולטטי.

למידע נוסף על השירותים שמעניקה הועדה ראו אסט - מבנה


מנהל משרד תומך למידה lemida@asat.technion.ac.il
רכז קורסים Courses@asat.technion.ac.il
רכז סדנתונים sadnaton@asat.technion.ac.il
רכז חנות store@asat.technion.ac.il
רכז חוברות exams1@asat.technion.ac.il
רכז שפת C שפת אם langc@asat.technion.ac.il
רכז פרויקט פיזי-לי physical@asat.technion.ac.il
רכז פרויקט כימי-קלי chemical@asat.technion.ac.il

משרד תומך למידה

ייעוד: לסייע לסטודנטים באמצעות מערך קורסים, חוברות, הכנות למבחנים וחונכויות.

שירותים: המשרד מציע קורסי הכנה ללימודים, סדנתונים המקבילים לקורסים קיימים, קורסי העשרה שונים ומערכי חניכה בפיזיקה, כימיה ושפת C. המשרד מפיק ומעדכן מאות חוברות עזר לסטודנטים.

למידע נוסף על השירותים שמעניק המשרד ראו אסט - מבנה

 

 


מנהל משרד קמפוס campus@asat.technion.ac.il
רכז פנים ותחבורה pnim@asat.technion.ac.il
רכז מעונות meonot@asat.technion.ac.il
רכז מכונות machines@asat.technion.ac.il
רכז שירותי כביסה kvisa@asat.technion.ac.il
רכז מס ועבודות זמניות irs@asat.technion.ac.il

משרד קמפוס

ייעוד: לרכז את הטיפול ברווחת הסטודנט ובהספקת שירותים שונים בקמפוס ומחוצה לו.

שירותים: הספקת שירותי צילום, מכונות שתייה ומזון, כביסה, ומכולות באמצעות זכיינים. ייצוג הסטודנטים מול מערך המעונות (בכל הנוגע לקריטריונים לקבלה, כניסת כלי רכב, אינטרנט וכו’). פיקוח על זכייני בית הסטודנט. מתן ייעוץ ושירות בענייני מס, כספים ומשפטי. טיפול בנושא התחבורה בקמפוס ואליו.

למידע נוסף על השירותים שמעניק המשרד ראו לחיות


מנהל משרד תרבות tarbut@asat.technion.ac.il
רכז תפעול tifoul@asat.technion.ac.il
רכז אירועים erouim@asat.technion.ac.il
רכז חוגים hogim@asat.technion.ac.il
רכז הרצאות iq@asat.technion.ac.il
אחראי סאונד sound@asat.technion.ac.il
רכז פעילויות gibush@asat.technion.ac.il

משרד תרבות

ייעוד: לספק שירותי תרבות ופנאי לציבור הסטודנטים.

שירותים: הפעלת מק”ק – מרכז קהילתי קנדה הכולל חוגים, סדנאות ופעילויות חברתיות שונות. הפעלת מועדון הרצאות איכות. הפעלת קולנוע אס”ט. ארגון מסיבות, אירועים, צהרי יום ד’ ופסטיבל הסטודנט.

למידע נוסף על השירותים שמעניק המשרד ראו לבלות


מנהל משרד חברתי hevrati@asat.technion.ac.il
רכז מועדונים moadonim@asat.technion.ac.il
רכז התנדבות volunteers@asat.technion.ac.il
פרוייקט מל”ך melech@asat.technion.ac.il
רכז נגישות sp@asat.technion.ac.il
רכז מועדונים moadonim@asat.technion.ac.il
רכז מחזור recycle@asat.technion.ac.il

משרד חברתי

ייעוד: לעודד מעורבות חברתית בקרב הסטודנטים ולקדם את נושאי הנגישות והקיימות בקמפוס.

מבנה: המשרד מפעיל את פרוייקט זכאות=התנדבות, פרויקט מל”ך, מערך ירוק, מערך מחזור, ורכז נגישות האמון על קידום הנגשת הקמפוס לבעלי מוגבלויות.

למידע נוסף על השירותים שמעניק המשרד ראו אסט - מבנה 3


מנהל משרד פרסום pirsum@asat.technion.ac.il
רכז תפעול hafatsa@asat.technion.ac.il
רכז תוכן site@asat.technion.ac.il

משרד פרסום

ייעוד: לספק שירותי פרסום, הפקה וגרפיקה לגופי האגודה.

שירותים: בניגוד למשרדים אחרים, משרד פרסום אינו מספק שירות ישיר לסטודנטים אלא משמש כעזר לפעולות המשרדים האחרים. מספק שירותי גרפיקה, דפוס, וניו מדיה.

 


מנהל המחלקה הטכנית it@asat.technion.ac.il
רכז שרתים servers@asat.technion.ac.il
רכז מערכות מידע db@asat.technion.ac.il
רכז מחשבים computers@asat.technion.ac.il
רכז מחשבים computers2@asat.technion.ac.il

המחלקה הטכנית

ייעוד: לספק שירותי מיחשוב לגופי האגודה

שירותים: בניגוד למשרדים אחרים, המחלקה הטכנית אינה מספקת שירות ישיר לסטודנטים אלא משמשת כעזר לפעולות המשרדים האחרים. המחלקה מספקת שירותי מחשוב, מערכות מידע ואחזקה למשרדי אס”ט.

 

 


יו”ר ועדת ביקורת bikoret@asat.technion.ac.il
חבר ועדת ביקורת hbikoret1@asat.technion.ac.il
חבר ועדת ביקורת hbikoret2@asat.technion.ac.il

ועדת ביקורת

ייעוד: לקיים מעקב וביקורת אחר פעולות האגודה ולוודא שמוסדותיה מתנהלים בהתאם לחוקי המדינה, תקנון האגודה והחלטות מועצת הנציגים והועד המנהל.

במקביל מהווה הועדה גם ועדת הביקורת של אס”א טכניון, מכלול ואפקט.

הרכב: הועדה מורכבת מיו”ר הועדה ושני חברים שנבחרים אחת לשנה ע”י מועצת הנציגים של האגודה. שיטת בחירה זו מאפשרת את אי כפיפותה של הועדה לגופים עליהם היא מפקחת.

נציג הוועדה יושב בכל כינוס של מועצת הנציגים, ישיבת ועד מנהל, מכרז שמתקיים באגודה, או בישיבת דירקטוריון של חברות הבת. בסמכות הוועדה להחליט על עיכוב כל החלטה שמתקבלת באגודה עד לאישורה ברמה גבוהה יותר (בוועד המנהל או במועצת הנציגים).

ניתן לפנות ליו”ר ועדת ביקורת בכל נושא הקשור באס”ט, לקבלת מידע או הגשת תלונה.


מנהל היחידה Manager.sport@asat.technion.ac.il
רכז ספורט rsport@asat.technion.ac.il
מזכירת היחידה sport@asat.technion.ac.il

אס”א טכניון

ייעוד: לספק שירותי ספורט לסטודנטים ולקדם את הרוח הספורטיבית בקרבם.

שירותים: היחידה מפעילה, בשיתוף פעולה עם הטכניון, מערך קורסי ספורט, נבחרות ותחרויות. היחידה מהווה חלק מאס”א (ארגון ספורט אקדמי) ומעניקה סיוע לנבחרות הטכניון בהשתתפות ובאירוח תחרויות בארץ ובחו”ל.

למידע נוסף על השירותים שמעניקה היחידה ראו להתאמן

 


מנכ”ל מכלול ronen@michlol.co.il

מכלול

ייעוד: לספק עזרי לימוד לסטודנטים

שירותים: חנות מכלול נמצאת בבעלות משותפת של אס”ט והטכניון (אס”ט מחזיק ב-90% מהמניות). תקנונה קובע כי רווחים שצברה ישמשו לשם הוזלת המוצרים לסטודנטים. בנוסף לטכניון, לרשת סניפים בקמפוס רמב”ם, אוניברסיטת חיפה, אורט בראודה, מכללת אורנים, ומכללת עמק יזרעאל.

למידע נוסף על מוצרים ומבצעים ראו מכלול


מנכ”ל אפקט ceoeffect@asat.technion.ac.il
מנהלת מכירות effect1@asat.technion.ac.il
מנהל מכירות effect2@asat.technion.ac.il
מנהלת אירועים events@asat.technion.ac.il
מנהלת נכסים assets@asat.technion.ac.il
רכז בזארים bazarim@asat.technion.ac.il
עורך פקטור factor@asat.technion.ac.il

אפקט

ייעוד: מכירת שירותי פרסום וקידום מכירות בקמפוס הטכניון ובאוניברסיטת בן גוריון.

שירותים: אפקט היא החברה הכלכלית של האגודה. מטרתה לייצר הכנסות שתאפשרנה לסבסד שירותים בעלות מוזלת לסטודנטים. החברה מוכרת שטחי פרסום וקידום מכירות בטכניון, באתר אס”ט, בעיתון הסטודנטים ועוד. תחת אחריות החברה עיתון הסטודנטים “פקטור”. החברה מספקת שירותי ארגון אירועים עבור האגודה ולוקחת חלק חשוב בארגון פסטיבל הסטודנט מדי שנה.

למידע נוסף למפרסמים ויח”צנים ראו אפקט