בחירות לנציגים

בחירות לנציגי אס”ט 2017

מהו תפקיד הנציג?

הבחירות הסתיימו. ניתן לצפות בתוצאות באתר הבחירות  Elections.asat.org.il, וכאן.

תקנון הבחירות לנציגי אס”ט 2017

ספר בוחרים

לשאלות, ניתן לפנות לוועדת הבחירות:

יו”ר ועדת הבחירות  – עדי בדר, חברות ועדת הבחירות – רוני גופמן וליאור הודסמן.

elections@asat.technion.ac.il

בחירות לנשיאות אס”ט

הבחירות לנשיאות אס”ט נערכו ביום שלישי, ו’ בכסלו התשע”ז, 6 בדצמבר 2016.

בארוע זה נבחרו יו”ר וסיו”ר שיובילו את אס”ט בקדנציה הבאה, שנת 2017: עומר עמית ונמרוד הרני.

תוצאות בחירות לנשיאות אסט 2017

ערעור על התוצאות הבחירות ניתן להגיש בכתב עד יום שני , 12/12/16, בשעה 23:00, לתא ועדת הבחירות במזכירות אס”ט (תא מס’ 35). בנוסף יישלח עותק למייל הבחירות – elections@asat.technion.ac.il

כלל הסטודנטים הוזמנו לבוא לאירוע להקשיב, להביע דעתם ולהשפיע על עתיד האגודה. הזכאים לבחור הינם חברי מועצת נציגים כפי שמפורט בתקנון אס״ט ובתקנון הבחירות המובא להלן.

מועמדות לתפקידי נשיאות האגודה ניתן להגיש על פי התקנון המפורט מטה, עד יום חמישי, ט’ בחשון התשע”ז, 10 בנובמבר 2016, בשעה 13:00 לתא ועדת בחירות במזכירות אס”ט (תא מס’ 35).

תקנון בחירות לנשיאות אס”ט 2017

ספר בוחרים 2017 – אחרי ערעורים

הצהרה למועמדים על היעדר הרשעה פלילית

 ניתן לערער על התקנון עד יום ראשון, כ”ח בתשרי התשע”ז, 30 באוקטובר 2016, בטופס הערעור המיועד לכך לתא של ועדת בחירות במזכירות אס”ט (תא מס’ 35).

לשאלות, ניתן לפנות לוועדת הבחירות:

יו”ר ועדת הבחירות – אדוה ג’יבלי elections@asat.technion.ac.il

חברי ועדת הבחירות – נסים עילבוני ויונתן גולן.